La Junta de Can Pistraus actualment està formada per:

carles-renyer
Carles Renyer Belaskoain
President
judit-florenciano
Judit Florenciano Ortiz
Secretària
gerard-mendez
Gerard Méndez Martí
Tresorer
eric-valero
Eric Valero Rodero
Vocal de Carnaval
berta-belaskoain
Berta Belaskoain Comaposada
Vocal d'Activitats
andreu-rovira
Andreu Rovira Pahissa
Vocal de Material
toni-villar
Toni Villar Gómez
Vocal del Mam
raimon-rafols
Raimon Ràfols Florenciano
Vocal
david-gonzalez
David González Pascual
Vocal