Formulari d'inscripció

Voleu associar-vos amb nosaltres?

Només cal que ens envieu les vostres dades personals. Un cop rebudes, us afegirem al butlletí de correu electrònic de l’entitat, que és el nostre canal de comunicació principal. També us afegirem a un canal unidireccional de Whatsapp.

Actualment la quota anual és de 60€, fraccionat en dos pagaments de 30€ al gener i al juliol.

L’assemblea sobirana del 17/11/18 va aprovar l’obligatorietat de donar un número de compte bancari per a domiciliar la quota.

Un cop hàgiu pagat una de les dues quotes, ja podreu dir que sou membre de ple dret de Can Pistraus i amb dret a vot!